DKV en ERGO, Brussel Project

Hoe krijg je het personeel terug naar kantoor?

DKV is de specialist in particuliere ziektekostenverzekeringen in België. ERGO is een van de grootste verzekeringsgroepen in Duitsland en Europa.

duration

2022

scope

480 collaborators

mission

change management

place

brussel

Als onderdeel van onze opdracht voor DKV en ERGO Belgium werden we gevraagd om hun toekomstige werkmethodes te definiëren. Na covid zat onze klant met het volgende probleem: Hoe krijg je het personeel terug naar kantoor?

Het doel was om een manier van werken te ontwikkelen en te implementeren met en voor de 480 medewerkers die de waarden van DKV en ERGO weerspiegelt en in lijn is met de cultuur, waarden en strategie van DKV en ERGO.

Door de participatieve aanpak met alle belanghebbenden, de constante feedback en de actieve betrokkenheid van het management tijdens het hele proces, konden we het bedrijf analyseren, de bestaande werkmethoden (mentaal, fysiek en virtueel), hun waarden en hoe de werknemers zich voelden en wat ze nodig hadden om terug te komen naar kantoor.

Concreet gezegd, heeft Out Of Office voorstellen gedaan en DKV en ERGO geadviseerd over :

  • Het bepalen van de ambities van de toekomstige werkmethode (mentaal, fysiek en virtueel) in termen van zowel de leidende principes als de voorwaarden voor succes.
  • Het bepalen van de belangrijkste fasen en mijlpalen voor de toekomstige werkwijze.
  • Het bepalen van het stappenplan dat gevolgd moet worden om de teams te betrekken bij de implementatie van de toekomstige werkwijze.
  • Het bepalen van de afstand tussen de huidige manier van werken (mentaal, fysiek en virtueel) en de toekomstige manier van werken (hoop, angst en tastbare oplossingen in kaart brengen).

more about us

@we_are_ooo