OOO is toegetreden tot het Belgisch Verbond voor Klimaatactie (BACA)

DECEMBER 2020 – TOETREDEN TOT DE BACA BETEKENT JE VERBINDEN TOT KLIMAATACTIE. HET BEGIN VAN ONZE REIS NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST.

De crisis die we doormaken bevestigt de urgentie om onze planeet te beschermen en de opwarming van de aarde onder controle te houden. Daarom hebben we ons aangesloten bij de Belgian Alliance for Climate Action (BACA), een initiatief van The Shift vzw / asbl en WWF-België om goede praktijken te leren, kennis uit te wisselen met andere organisaties en te delen met onze klanten om de klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs te bereiken.


Organisaties moeten nu ambitieuzere klimaatmaatregelen nemen

Het klimaatakkoord van Parijs is ondertekend door de regeringen. Maar in de huidige situatie zijn de nationaal vastgestelde bijdragen van alle ondertekenende landen ontoereikend en zullen zij leiden tot een temperatuurstijging van meer dan 3°C ten opzichte van het pre-industriële niveau. Deze kloof maakt duidelijk hoe belangrijk het is dat organisaties uit de particuliere sector hun eigen verantwoordelijkheid nemen als belangrijke spelers in de strijd tegen klimaatverandering. Er is meer actie nodig.


We kunnen de overgang naar een netto-nul economie alleen maken als we samenwerken…

Organisaties van elke omvang zouden hun beste praktijken moeten delen, zodat niemand van ons het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Door kennis te bundelen kunnen bedrijven, non-profit/niet-gouvernementele organisaties en academische/onderzoeksinstellingen tijd en middelen besparen, elkaar inspireren en zorgen voor een echt gevoel van samenwerking op dit cruciale gebied. Door samen te komen, zetten we een beweging in gang die organisaties van elke omvang in staat stelt bij te dragen tot een wereldwijde uitstootvermindering.


Klimaatactie op basis van wetenschap is de meest doeltreffende manier om te zorgen voor het vereiste effect


Onze acties

Omdat we onze ambitie voor het klimaat bevestigen. Het maakt deel uit van ons DNA. Omdat we onze koolstofvoetafdruk willen verkleinen. Omdat we ons aansluiten bij een partnerschap om de verandering naar een koolstofneutrale economie en samenleving te versnellen door ons ertoe te verbinden ambitieuze wetenschappelijke doelstellingen te bereiken. Omdat we gaan leren, samenwerken en delen. Daarom zijn we blij dat we ons hebben aangesloten bij de Belgian Alliance for Climate Action (BACA), een initiatief van The Shift vzw / asbl en WWF-België.


Sources: https://www.belgianallianceforclimateaction.org

@we_are_ooo